Clochdran's Street - Designed For Clochdran.

Affärer som blir säkra

Man måste vara medveten om alla människor som vill bedra en med falskt resonemang och som tror att det bara är att säga en sak men mena en annan. Jag brukar alltid säga att det är viktigt med avtal och att teckna sådana i ett tidigt skede. Man kan inte få nog av väldokumenterade sådana och jag tror att man måste vara noggrannare med hur och var man tecknar dom. Man kan ju undra hur det går när man inte har någon koll på ekonomi så tur att vi har det.